Služby:

Finanční poradenství

Cílem společnosti je pro naše potenciální klienty na základě jejich profilu navrhnout takový postup práce s penězi, který povede k jejich trvalému a rostoucímu zisku s výrazným zaměřením na tvorbu finanční nezávislosti.

Péče o investiční a pojistné produkty klienta

Většina společností i jednotlivců si stále více uvědomuje potřebu kvalitní péče o investiční a pojistné produkty včetně asistence při likvidaci pojistných událostí a zpětném odkupu akcíí investičních fondů.

Majetkové pojištění

Na základě Vašich požadavků jsme připraveni pro Vás sjednat všechna potřebná neživotní pojištění, případně posoudit a převzít portfolio stávajících smluv. Tato služba zahrnuje též dlouhodobou péči o portfolio pojistných smluv.