Finanční poradenství :

Definice pojmu
Finanční poradenství je v podstatě služba, při které na základě vstupních parametrů klienta poradce rozhodne o struktuře budoucího investičního portfolia.

Postup
Finanční poradce na základě klientova profilu sestaví návrh plánu realizace jeho záměrů, který mu předloží k posouzení. Pokud je klient spokojen, připraví poradce smlouvy k podpisu a asistuje klientovi s realizací u jednotlivých finančních institucí.

Cena
Vzhledem k tomu, že poradce realizuje jednotlivé obchody jako zprostředkovatel a inkasuje za ně provizi od finanční instituce, je tato služba pro klienta zdarma. V případě Vašeho zájmu o tuto službu kontaktujte naše poradce