Péče o investiční a pojistné produkty klienta:

Definice pojmu
Pro každého stálého klienta jsme připraveni vést evidenci jeho pojistných a investičních produktů, pravidelně ho informovat o aktuálních stavech jeho účtů a optimalizovat sjednané produkty v čase.

Postup
Na základě vstupních informací (kopie smluv, aktuální kursy apod.) převezmeme stávající smlouvy pod naši péči, navrhneme optimalizaci či zrušení nevyhovujících a sjednání nových produktů. Dále budeme poskytovat servis spojený např. s likvidací pojistných událostí, odkupem podílových listů a akcií apod.

Cena
Cena se odvíjí od mnoha rozdílných skutečností, proto je vždy stanovována konkrétně po získání vstupních informací.