Kontakty:

INTERLIFE, s.r.o.

I 25759779

DI CZ25759779, nepltce DPH

se sdlem vdsk 635/8, Praha 5, PS 150 00

zapsan v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, oddl C, vloka 67728

tel.: 226 801 606

e-mail: info@interlife.cz


INTERLIFE, s.r.o. je lenem